Javni nastop in retorika - ogledalo naše poslovnosti
 
28. marca 2014 smo za zaključeno skupino učiteljev in predavateljev iz Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, uspešno izpeljali delavnico Javni nastop in retorika – ogledalo naše poslovnosti. Prisotnih je bilo 17 udeležencev, predavateljica je bila zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije, Irena Potočar Papež.

Udeleženci so se tekom usposabljanja seznanili z veščinami javnega nastopanj, spoznali  značilnosti besednega in nebesednega sporočanja ter različne načine obvladovanja treme pred javnim nastopanjem.

Z vsebinami in samo izpeljavo delavnice je bilo zelo zadovoljnih ali zadovoljnih večk kot 90 odstotkov udeležencev. Všeč jim je bilo, ker so bile vsebine podkrepljene s prakitčnimi primeri, zato jih bodo lahko koristno uporabili pri svojem nadaljnjem delu. Predavateljca je bila s strani udeležencev zelo pohvaljena. Napisali so, da je izredno dinamična in pozitivna oseba, odlična predavateljica z veliko energije, ki jo prenaša na ostale udeležence. Delavnico je vodila nevsiljivo, udeležence pa je med seboj ves čas povezovala.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 19:32:02