Uspešno smo izpeljali delavnico Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov
 

28. in 29. marca 2014 smo za zaključeno skupino učiteljev iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika, izpeljali 16- urno delavnico z naslovom: Priprava e-učnih gradiv in učnih pripomočkov. Na delavnici je bilo prisotnih 13 udeležencev, vodila sta jo zunanja sodelavca Andragoškega centra Slovenije, dr. Suzana Turk Strmšek in Radovan Krajnc.

Udeleženci so tekom usposabljanja spoznali temeljne značilnosti samostojnega učenja ter prednosti in omejitve rabe e-gradiva, spletno učilnico pa so analizirali tudi z vidika komunikacije in doseganja pedagoških ciljev v virtualnem učnem okolju. Ob zaključku so se s pomočjo programa eXe še sami preizkusili v izdelavi in pripravi e-gradiva.

Z izpeljano delavnico so bili udeleženci zelo zadovoljni, še posebej so pohvalili oba predavatelja. Ena od udeleženk je napisala, da je bilo to izobraževanje po dolgem času tako, da si je želela, da bi še trajalo, kljub temu, da je potekalo v petek popoldan in v soboto. Znanje, ki so si ga pridobili bodo lahko koristno uporabili pri svojem nadaljnem delu, zato so se nam zahvalili za res dobro vsebinsko in organizacijsko izpeljano delavnico.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 09:56:26