Aprilsko petkovo srečanje o ločevanju odpadkov
 
11. aprila 2014 smo na Andragoškem centru Slovenije v okviru petkovega srečanja gostili Tjašo Kranjec in Karmen Pleterski iz podjetja Slopak d.o.o., ki skrbi za odpadno embalažo, odpadno elektronsko in električno opremo, odpadne baterije in zdravila ter kot edini v Sloveniji tudi za odpadne gume.
 
V okviru evropskega programa Life s partnerjem Delo d.d. izvajajo projekt Ločujmo odpadke. Cilji projekta so prispevati k izboljšanju ločeno zbranih odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih, izboljšati informiranost občanov o pravilnem ločevanju ter prispevati k okoljski ozaveščenosti.
 
Na predstavitvi smo dopolnili naše znanje o tem, zakaj je ločevanje odpadkov pomembno, v kateri zabojnik lahko odvržemo različne odpadke iz našega vsakdanjega življenja, kaj se z odpadki zgodi potem ter katere izdelke lahko proizvedemo iz recikliranih odpadkov - tudi novo jakno iz flisa. Ogledali smo si tudi maketo sortirne linije.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 25.09.2020, 11:59:05