Uspešno zaključili prvo leto v podprojektu Usposabljanje za andragoško delo .

V okviru aktivnosti Usposabljanje andragoških delavcev smo v skladu z aktualnimi potrebami izpeljali dve delavnici za zaključeni skupini. Na prvi delavnici Sodobni pristopi k učenju in poučevanju je bil poudarek na prepoznavanju značilnosti izobraževanja odraslih ter spoznavanju različnih načinov in metod, kako oblikovati predavanje glede na različne učne tipe. Na drugi delavnici z naslovom Osebna in strokovna odličnost predavatelja pa so se udeleženci seznanili z različnimi vlogami, s katerimi se kot izobraževalci odraslih srečujejo pri svojem delu (učitelj, predavatelj, trener, coach).

E-usposabljanje Motivacija odraslih za učenje je potekalo v kombinaciji tradicionalnega usposabljanja in usposabljanja v spletni učilnici. Potrudili smo se, da so udeleženci po zaključenem usposabljanju dobili odgovore na vprašanja, ki so jih najbolj zanimala in sicer - kako čim bolj vzpodbuditi odrasle udeležence, da se vključijo v učne aktivnosti in kako jim pomagati, da zastavljene učne cilje tudi dosežejo.


E-motivacija


E-motivacija


Sodobni pristopi k učenju in poučevanju


Sodobni pristopi k učenju in poučevanju


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:27:20