Uspešno smo izpeljali delavnico Reševanje konfliktnih situacij v skupinah odraslih udeležencev


Za zaključeno skupino 15 strokovnih delavcev in zunanjih predavateljev iz LU Nova Gorica, smo 7. in 8. maja izpeljali delavnico Reševanje konfliktnih situacij v skupini odraslih udeležencev, ki jo je vodila zunanja sodelavka ACS, Sandra Bohinec Gorjak.

Večina udeležencev je bilo z samo izpeljavo in s podanimi vsebinami zadovoljnih, pohvalili so metode dela, ki jih je uporabljala predavateljica, ki je tudi ves čas zelo dobro prepletala teorijo s prakso, vključevala veliko samostojnega dela, dela v parih in skupinskega dela, tako da so bili udeleženci ves čas dejavni. Zato so bili z njo zelo zadovoljni, ocenili so jo kot osebnostno in strokovno izpopolnjeno, srčno in iskreno predavateljico, z veliko pozitivne energije.

ACS so se zahvalili za dva lepa dneva, nekateri so tekom usposabljanja spoznali, da bodo morali še veliko delati na osebnostnem razvoju. So pa zadovoljni, ker so dobili vpogled v teorijo in opravili ravno prav praktičnega dela, da so spoznali, kako s tem nadaljevati v prihodnje.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2020, 19:44:40