Knjižna polica

1. STROKOVNE MONOGRAFIJE, PRIROČNIKI, PRISPEVKI

       • Publikacije (knjige, priročniki)
       • Strokovni prispevki
       • Prispevki v Novičkah

2. RAZVOJNE IN RAZISKOVALNE ŠTUDIJE, ANALIZE, EVALVACIJE
       • Razvojne in raziskovalne študije
       • Evalvacije, analize zadovoljstva
       • Strokovna poročila, analize

3. PREDSTAVITVE IZOBRAŽEVALNE PONUDBE
       • Ponudba programov andragoškega spopolnjevanja
       • Animacijska gradiva, zloženke in drugi promocijski materiali

4. MEDNARODNI DOKUMENTI S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA
    STROKOVNIH DELAVCEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

       • Strateški dokumenti
       • Publikacije

5. DRUGOIzobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2022, 01:44:53