IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V EVROPI 2014 - POGLED CIVILNE DRUŽBE


EAEA, 2015

Izdajatelj in kraj izdaje: EAEA, Bruselj
Vrsta gradiva: Poročilo

Združenje EAEA je leta 2014 med svojimi članicami izvedlo spletno anketo za pripravo poročila Izobraževanje odraslih v Evropi 2014 - pogled civilne družbe (Adult Education in Europe 2014 - A Civil Society View). Anketna vprašanja so se nanašala na stanje, pomembne dogodke, izzive in razvojne dosežke izobraževanja odraslih v posamezni državi. Pridobljeni odgovori naj bi članicam EAEA omogočili boljše medsebojno spoznavanje, povezovanje, učenje ter pridobivanje informacij, ki bi jim prišle prav pri zagovorništvu na vseh ravneh. Še posebej naj bi prispevali k spremljanju izvajanja Priporočil Sveta v zvezi z nacionalnimi programi reform (Country Specific Recommendations - CSR), ki so ključni instrument politične koordinacije EK, znane pod imenom Evropski semester. EAEA namreč meni, da je poznavanje tega procesa in vsakokratnih Priporočil za posamezno državo pomembno tudi za skupnost izobraževanja (odraslih), saj je slednje prepoznano kot pomemben dejavnik pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020.
 
V ta namen so pripravili informacijo o poteku Evropskega semestra ter priložnostih za civilno družbo, da nanj vplivajo.


Za ogled publikacije kliknite tukaj.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.05.2022, 17:32:57