MANIFEST ZA UČENJE ODRASLIH V 21. STOLETJU


Gina Ebner, 2016

Izdajatelj in kraj izdaje: Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA, Bruselj
Vrsta gradiva: Promocijska brošura

Izobraževanje odraslih je ključno orodje za reševanje nekaterih glavnih izzivov sodobne Evrope. Evropa se spopada s poglabljanjem neenakosti, ne samo med ljudmi, temveč tudi med regijami in drža­vami v Evropi. V številnih regijah in državah je stopnja brezposelnosti (zlasti med mladimi) zelo visoka.
 
Zaradi preseljevanja in demograf­skih sprememb se prebivalstvo Evrope spreminja – ljudje živijo do visoke starosti, zato želijo biti dlje dejavni in zdravi, po drugi strani pa potrebujemo še več migrantov, kar je v krhkem ravnovesju ali nasprotju s stopnjo brezposelnosti in vse večjim sovraštvom do tujcev.
 
Podnebne spremembe in drugi okoljski izzivi še naprej ogrožajo prihodnost Evrope (in preostalega sveta) ter zahtevajo bolj trajnostno gospodarstvo, družbo in življenjski slog. Izobraževanje odraslih je pozi­tiven odgovor na veliko teh izzivov.
 
Ali želimo inovativno, enakoprav­nejšo, trajnostno Evropo, v kateri bodo državljani sodelovali demokratično in aktivno, v kateri bodo imeli ljudje spretnosti in znanje za to, da živijo in delajo zdravo in produktivno ter sodelujejo v kulturnih in državljanskih aktiv­nostih od rane mladosti do pozne starosti?
 
V tej brošuri ponazarjamo stališča in argumente EAEA. Predstavljamo tudi raziskave, primere in izkušnje udeležencev, ki jih je zbral Andra­goški center Slovenije.


Za ogled publikacije kliknite tukaj.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 19.01.2022, 17:58:24