ANDRAGOŠKO SVETOVALNO DELO - KLJUČ DO USPEŠNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH


Sabina Jelenc Krašovec, 2011

Izdajatelj in kraj izdaje: Andragoška spoznanja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Vrsta gradiva: strokovni članek

Andragoško svetovalno delo (ASD) lahko razumemo kot pomemben vezni člen v izobraževanju odraslih, saj z ustrezno dostopnostjo do svetovalnih dejavnosti in njihovim kakovostnim izvajanjem pomembno pripomore k vključevanju vseh, tudi ranljivih skupin odraslih v učni in izobraževalni proces. Ponudba in izvajanje informacijskih in svetovalnih dejavnosti se razlikujeta glede na to, kdo svetovalno delo ponuja in s kakšnim namenom ter cilji, kje se to izvaja, katerim skupinam odraslih je namenjeno, katere zvrsti prevladujejo, pa tudi glede na to, kdo svetovalne dejavnosti financira. Zahtevnejše zvrsti ASD lahko izvajajo le posebej usposobljeni svetovalci, sicer pa pri svetovalnem delu sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, ki pri svojem siceršnjem delu le uporabljajo veščine svetovanja, ter prostovoljci.


Za ogled publikacije kliknite tukaj.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.05.2022, 16:38:53