ANDRAGOŠKO VODENJE: ZA VODJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN UČITELJE


Marija Velikonja, Metka Svetina, Tanja Možina, 2012

Izdajatelj in kraj izdaje: Andragoški center Slovenije, Ljubljana
Vrsta gradiva: Monografija

Publikacija je namenjena vodjem izobraževanja odraslih in učiteljem. V publikaciji je opredeljena vloga vodje izobraževanja odraslih kot andragoškega vodje. Obravnavan je učiteljev profesionalni razvoj, prikazani so vplivi, ki jih prinašajo v njegovo delo z odraslimi njegova pojmovanja o učenju in znanju. Predstavljene so značilnosti odraslih udeležencev izobraževanja, ki jih morata poznati vodja izobraževanja odraslih in učitelj, ki poučuje odrasle. Tovrstna strokovna izhodišča so v nadaljevanju umeščena v postopke priprave in udejanjanje izvedbenega kurikula.Za ogled publikacije kliknite tukaj.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.05.2022, 17:35:27