KOMPETENČNA ZASNOVA SPOPOLNJEVANJA IZOBRAŽEVALCEV ODRASLIH


Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Natalija Žalec, 2012

Izdajatelj in kraj izdaje: Andragoški center Slovenije, Ljubljana
Vrsta gradiva: Monografija

Vsi, ki delujemo v izobraževanju, se v zadnjih letih zelo pogosto ukvarjamo z vprašanjem, kako razvijati in izpeljevati izobraževanje, ki bo posameznika usposabljalo za učinkovito delovanje v poklicnem, osebnem in družbenem delovanju. Kompetenčni pristop pri načrtovanju izobraževanja pomeni strokovno iskanje odgovora na to vprašanje, povezano z današnjimi razvojnimi izzivi in proučevanjem slabosti, ki so jih povzročili drugačni pristopi v preteklosti.

Ob izpeljavah različnih programov spopolnjevanja na Andragoškem centru Slovenije smo v pogovorih z udeleženci ugotavljali potrebo, da bi le-ti imeli na enem mestu jasno zapisane naloge izobraževalcev odraslih ter kompetence, ki jih le ti potrebujejo za opravljanje svojega dela v povezavi s pregledom andragoških spopolnjevanj, v katere naj se vključujejo, da bodo razvijali te kompetence. Ko smo na Andragoškem centru Slovenije v letu 2008 zasnovali razvojno nalogo Prenova koncepta andragoškega usposabljanja, smo se odločili, da bomo kot del nadaljevanja te naloge oblikovali kompetenčno zasnovo spopolnjevanja izobraževalcev odraslih, z namenom, da bi nam služila za analizo in načrtovanje andragoškega spopolnjevanja. Tako smo študijo o kompetenčni zasnovi spopolnjevanja izobraževalcev odraslih opravili leta 2009. V publikaciji so predstavljeni najpomembnejši izsledki iz te študije, ki nam je v letih od 2009 do 2012 predstavljala okvir za nadaljnje delo pri razvoju usposabljanja in spopolnjevanja izobraževalcev odraslih.Za ogled publikacije kliknite tukaj.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 08:19:40