PARTNERSTVO PRI UGOTAVLJANJU IZOBRAŽEVALNIH POTREB IN NOVI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA BREZPOSELNE


Karmen Rajar, Tanja Možina, 2012

Izdajatelj in kraj izdaje: Andragoška spoznanja, Znanstvena založba, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Vrsta gradiva: strokovni članek

V prispevku avtorici prikazujeta uporabo Modela partnerskega sodelovanja pri preučevanju izobraževalnih potreb in razvoju novih izobraževalnih programov v regionalnem okolju. Model je bil razvit na Andragoškem centru Slovenije (ACS) v okviru razvojnega projekta z naslovom Razvoj kakovosti izobraževalne ponudbe v izbranih regijah.

Članek predstavi tri zaokrožene vsebinske sklope, in sicer ugotavljanje potreb po novih izobraževalnih programih, razvoj novih izobraževalnih programov ter umeščanje le teh v regionalno okolje. Prikazana so tudi temeljna metodološka izhodišča, na katerih so zasnovani novi izobraževalni programi, še posebej, kako so v postopke kurikularnega načrtovanja umeščeni učno-ciljni in kompetenčni ter modularni pristop ter akcijsko izobraževanje. Posamezne faze v teh postopkih so prikazane na treh primerih dobrih praks razvoja novih izobraževalnih programov v treh slovenskih regijah.

Za ogled publikacije kliknite tukaj. 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovPlemenito je učiti se, še bolj plemenito je učiti druge.
(Mark Twain)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 06.01.2022, 13:38
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti