ZNAMENJA TRAJNOSTI


B. Anko, N. Bogataj, M. Flisar, A. Gaberščik, B. Goršak, Z. Jamnik, J. Kočica, A. Lenar, J. Maček, J. Mihelič, M. Oražem, P. Rejec, M. Rupnik, A. Sovinc, N. Škofic Krajnc, R. Štefanič, M. Tomšič, 2013

Izdajatelj in kraj izdaje: Andragoški center Slovenije, Ljubljana
Vrsta gradiva: Monografija

Temeljna teza Znamenj trajnosti je, da trajnost lahko dosežemo, če hkrati upoštevamo splet njenih treh dimenzij: ekološke, socialne in ekonomske. Slednja je lahko ključni motiv, žal pa sta v praksi ekološka in še zlasti socialna dimenzija trajnosti večinoma prezrti in obrobni. Njuno nespoštovanje je razlog za netrajnostne strukture in stanja.

Publikacijo razumemo kot uverturo v preučevanje in posnemanje trajnostnih načel, zato želimo iz zbranih primerov najti elemente, kriterije, razvojno pot in načela trajnosti. V njej najdemo klasična besedila o trajnosti, trajnostne prakse preteklosti, poglede na trajnost danes in primere dobrih praks in razmišljanja o tovrstnem ravnanju za prihodnost. Znamenja oziroma zgledi, v katerih sočasno delujeta dve ravnotežji – ravnotežje v skupnosti in ravnotežje med skupnostjo in njenim naravnim okoljem –, vabijo k razmisleku in spremembam osebnega ravnanja. Poseben poudarek je dan izobraežvanju. Šele ko razumemo in kritično presojamo lastno delovanje v skupnosti na različnih ravneh, se lahko – skladno s svojo kulturo – racionalno in brez izgube identitete prilagajamo na spremembe.Za ogled publikacije kliknite tukaj.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 19.01.2022, 17:56:37