RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2013–2020


mag. Katja Dovžak, mag. Peter Beltram, dr. Tanja Možina, Jasmina Orešnik Cunja, 2014

Izdajatelj in kraj izdaje: Andragoški center Slovenije, Ljubljana
Vrsta gradiva: Strateški dokument

Publikacija bo vsem, ki delujemo v izobraževanju odraslih, služila kot pomemben pripomoček pri snovanju nadaljnjega razvoja na področjih splošnega izobraževanja odraslih (prvo prednostno področje), izobraževanja za dvig izobrazbene ravni (drugo prednostno področje) ter usposabljanja in izobraževanja za potrebe dela (tretje prednostno področje). Med temeljnimi strateškimi usmeritvami za nadaljnji razvoj dejavnosti izobraževanja odraslih Resolucija posebej opredeljuje raziskovalno in razvojno dejavnost, razvoj strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih, presojanje in razvijanje kakovosti, informacijsko dejavnost, razvoj programov izobraževanja in usposabljanja, svetovalno dejavnost, dejavnost ugotavljanja in priznavanja znanja, promocijo vseživljenjskega učenja in informiranje.Za ogled publikacije kliknite tukaj.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.06.2020, 19:52:48