Neposredno preverjanje za člane komisij NPK - 12. in 14.9.2017
 
Preverjanje usposobljenosti za člane komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalni poklicnih kvalifikacij bo potekalo v torek, 12. septembra in četrtek, 14. septembra 2017 ob 9.00 (pisno) in od 10.00 naprej (praktično) na Andragoškem centru Slovenije.

Vsebina preverjanja ter merila za ocenjevanje so podrobno opisana v Katalogu znanj in spretnosti za neposredno preverjanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK za pridobitev licence, ki je, v Prilogi 2 odredbe, dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2399.
 
Na neposredno preverjanje se lahko prijavite vsi tisti, ki usposabljanja še niste opravili, tudi tisti, ki ste se že prijavili na razpisana jesenska termina usposabljanja.
 
Izpolnjeno prijavo pošljite najkasneje do petka, 1. septembra 2017 na e-naslov: neda.dordevic@acs.si.

Podrobne informacije dobite v spodaj navedenih dokumentih:
  1. Informacije o izpitu NPK,
  2. Navodila za pripravo portfolije in zagovor,
  3. Primer osebne zbirne mape za NPK maser,
  4. Prijava (podatki o udeležencu).
     


 
Izobraževalni dogodki
Uspešno smo izpeljali delavnico Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja
Izpeljali smo pilotno izvedbo programa Izobraževanje na daljavo in vloga e-mentorja
Uspešno smo izpeljali Usposabljanje na delovnem mestu
Arhiv dogodkovDotikam se prihodnosti. Učim.
(Christa McAuliffe)
  
© 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.12.2017, 10:48
Zadetki: 4612175 , računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Đorđević