Usposabljanje za medkulturne kompetence in medkulturni dialog za svetovalce in druge izobraževalce odraslih
 
Maj je mesec, ko na področju izobraževanja potekajo različni projekti in naloge, v katere je vključena tudi mreža izobraževalcev odraslih.
 
Na pobudo nekaterih udeležencev, ki ste nas obvestili, da bi se delavnice z veseljem udeležili, pa se je zaradi službenih obveznosti ne morete, smo se odločili, da delavnico  Usposabljanje za medkulturne kompetence in medkulturni dialog za svetovalce in druge izobraževalce odraslih, ki smo jo prvotno načrtovali 31. maja, prestavimo na 18. junij 2018.
 
Delavnica bo pripomogla, da boste lažje razumeli kontekst begunca v Sloveniji v luči zakonodaje, njihovo doživljanje realnosti, kar vam bo lahko v pomoč pri razumevanju njihovih ravnanj v različnih situacijah. Z njo želimo senzibilizirati in opolnomočiti učitelje, svetovalne in strokovne delavce v IO za lažje vzpostavljanje pristnega stika z begunci.

Vodil jo bo Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske filantropije.

Na delavnico, ki jo bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«, se prijavite v spletni aplikaciji KATIS (https://lim3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx) najkasneje do srede, 13. junija 2018 oz. do zapolnitve prostih mest.

>> Vabilo
>> Osnutek urnika delavnice
>> Informacije o prijavi v KATIS

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:33:26