Kompetence za vodenje družinskega podjetja - petkovo srečanje

V petek, 7. aprila načrtujemo petkovo srečanje, ki bo namenjeno predstavitvi  magistrske naloge »Kompetence za vodenje družinskega podjetja«.
 
V malih družinskih podjetjih, kjer se racionalni poslovni sistem prepleta s čustvenim družinskim sistemom, je vodenje bolj zahtevno kot v večjih podjetjih, kjer velikost pogojuje jasno razmejitev funkcij in odgovornosti. V družinskih podjetjih je ustanovitelj podjetja običajno tudi v vlogi vodje. Zato mora imeti vrsto managerskih kompetenc, ki pa jih večina sedanjih družinskih podjetnikov v okviru formalnega izobraževanja ni pridobila. Z namenom razumevanja družinskih podjetij je potrebno poznati opredelitev tega pojma in značilnosti družinskega podjetništva, ki izhajajo iz prepletanja družinskega in poslovnega sistema.  Zaradi vpetosti družine v podjetje na uspeh podjetja močno vpliva vsak družinski član s svojo osebnostjo, vrednotami in motivi. Pomembni so njihovi odnosi in sposobnost obvladovanja konfliktnih situacij. Vodenje in management v družinskih podjetjih je povezano s sodobnimi stili vodenja in ima mnogo potencialov, ki še niso izkoriščeni.
 
Sodobna teorija managementa utemeljuje tesno dopolnjevanje in prepletanje procesov managementa in vodenja, zato smo na podlagi teh spoznanj v magistrski nalogi oblikovali kompetenčni profil vodje družinskega podjetja, ki lahko služi kot orodje za presojo lastnih vodstvenih kompetenc ali kompetenc vodstvenega kadra v podjetju, služi pa tudi kot podlaga za razvoj programov usposabljanja in drugih storitev za razvoj kompetenc v družinskih podjetjih, saj je vseživljenjsko učenje ključnega pomena za obstoj in razvoj družinskih podjetij. 

Kakšni so izzivi na področju razvoja družinskega podjetništva nam bo predstavila mag. Barbara Vrhovnik, ki se je v svoji magistrski nalogi poglobila v raziskovanje družinskih podjetij in tako v nalogi združila svojo dosedanjo prakso in izkušnje na področju podjetništva in študija kadrovskega managementa.
 
Približno uro dolga predstavitev se bo pričela ob 9.00 v sejni sobi na ACS.
 
Svojo udeležbo potrdite mag. Zdenki Birman Forjanič, e-mail: zdenka.birman.forjanic@acs.si, najkasneje do srede, 5. aprila.
 

 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovSamoučenje je, trdno verjamem, edino resnično učenje.
(Isaac Asimov)
  
© 2003-2021 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 04.01.2021, 19:52
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti