Učni kotiček

Učni kotiček je spletni pripomoček, namenjen udeležencem različnih programov andragoškega spopolnjevanja ACS.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 20.10.2021, 19:09:57