Leto 2017
 
JANUAR
6. januar: Predstavitev ključnih novosti v novem Zakonu o izobraževanju odraslih, mag. Andrej Sotošek in mag. Peter Beltram, ACS.
 
13. januar: Zavezanost k enakosti spolov in modelom poslovne odličnosti pri upravljanju talentov v izbranih podjetjih v Sloveniji, mag. Barbara Stožir Curk in mag. Damjana Spruk.

FEBRUAR
10. februar: Predstavitev diplomskega dela o medijski komunikaciji na področju ponudbe o programih za izobraževanje starejših, Saša Fišer.

APRIL
7. april: Kometence za vodenje družinskega podjetja, mag. Barbara Vrhovnik.
 
MAJ
5. maj: Študijski obisk na Irskem in festival učenja 2017, sodelavci delovne skupine TVU, ACS.

OKTOBER
27. oktober: Predstavitev ključnih rezultatov raziskave o nebesedni (neverbalni) komunikaciji v izobraževalnem kontekstu, s poudarkom na tistih, ki izobraževanje izvajajo, mag. Marija Paladin.

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 04.10.2022, 18:06:53