Leto 2011

MAREC
7. marec:
Razvoj vseživljenjskega učenja na Japonskem : ranljive skupine in nekateri podporni ukrepi, dr. Naoko Suzuki, Tokushima University, Japonska.

MAJ
6. maj:
TVU 2011, projektna skupina TVU.

JULIJ
15. julij:
Nove spletne strani izobraževalne dejavnosti ACS, Neda Đorđević, Sonja Klemenčič, Franci Lajovic.

SEPTEMBER
16. september:
"Coaching" kot vzvod učinkovitih osebnih in poslovnih sprememb, Nada Mulej, Sledi d.o.o., Žalec.

DECEMBER
2. december: Prezi, spletno orodje za predstavitve, Darijan Novak, ACS.

10. december: V tretjem gre rado - učenje in ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju, Slavica Borka Kucler, ACS.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.05.2022, 17:44:31