Priznavanje že pridobljenega znanja

Andragoški center Slovenije tistim, ki se nameravajo udeležiti katerega izmed programov usposabljanja ali spopolnjevanja, ki trajajo več kot 24 pedagoških ur, omogoča, da zaprosijo za priznavanje njihovega že pridobljenega znanja. Kandidatom, ki se vključujejo v programe usposabljanja oz. spopolnjevanja ACS, krajše kot 24 ur, se omogoči priznavanje že pridobljenega znanja le v primeru, da je ta možnost v programu posebej predvidena.

Postopek se prične z oddajo vloge o priznavanju znanja kandidata, ki jo vloži na predpisanem obrazcu, kateremu priloži tudi ustrezna dokazila, ki naj se nanašajo izključno na teme/vsebine programa, v katerega se vključuje. Mogoča dokazila so:
  • javne in druge listine,
  • izdelki, storitve, objave in druga avtorska dela,
  • ustrezne reference o znanju, pridobljenim z delom in z drugimi življenjskimi izkušnjami.

ACS kandidatu prizna že pridobljeno znanje ne glede na to, kje in kako si ga je kandidat pridobil, če ta izkaže, da njegovo znanje po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v posameznem delu ustreza ciljem,vsebinam in zahtevnosti programov usposabljanja oz. spopolnjevanja ACS.

Priznavanje celotnih programov usposabljanja oz. spopolnjevanja ni mogoče.

Postopke priznavanja že pridobljenega znanja vodi komisija ACS za priznavanje že pridobljenega znanja, ki jo je imenoval direktor ACS. Njeno delo temelji na Pravilniku o priznavanju že pridobljenega znanja udeležencem v programih usposabljanja in spopolnjevanja Andragoškega centra Slovenije, ki ga je leta 2011 sprejel Svet ACS, v letu 2016 pa je bil Pravilnik prenovljen.

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja že pridobljenega znanja dobite pri osebah, navedenih na vabilu na usposabljanje oz. spopolnjevanje, in tudi pri svetovalki:

Neda Đorđević
T: 01/58 42 544
E: neda.dordevic@acs.si 
Vloga za priznavanje

Obrazci za komisijo
Dotikam se prihodnosti. Učim.
(Christa McAuliffe)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 14.11.2022, 10:27
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti