Informacije in svetovanje

Nekaj temeljnih napotkov in informacij za tiste, ki želijo vložiti vlogo za priznavanje, najdete v svetovalnem pripomočku za udeležence programov usposabljanja in spopolnjevanja ACS, ki bi želeli imeti priznano že pridobljeno znanje.

Da bi vam olajšali pripravo vloge, v shemi za priznavanje znanja na kratko predstavljamo postopke priprave na priznavanje znanja.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 02.08.2021, 07:48:43