Komisija ACS za priznavanje že pridobljenega znanja

Direktor Andragoškega centra Slovenije je 30. marca 2019 na podlagi 6., 15. in 16. člena Pravilnika o priznavanju že pridobljenega znanja udeležencem v programih usposabljanja in spopolnjevanja Andragoškega centra Slovenije imenoval Komisijo ACS za priznavanje že pridobljenega znanja v naslednji sestavi:

  1. Vera Mlinar (predsednica),
  2. mag. Zdenka Birman Forjanič (članica),
  3. 1 član/ica z liste strokovnjakov - koordinatorjev programov usposabljanja oz. spopolnjevanja, za katerega teče postopek priznavanja.

Na listo strokovnjakov - koordinatorjev programov usposabljanja oz. spopolnjevanja so bili imenovani:

3.1 Natalija Žalec, MAEd (UK), za programe usposabljanja in spopolnjevanja za PUM-O,
3.2 Neda Đorđević za splošne andragoške programe usposabljanja in spopolnjevanja,
3.3 mag. Estera Možina za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja pismenosti,
3.4 mag. Andreja Dobrovoljc za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja svetovanja v izobraževanju odraslih,
3.5 mag. Tanja Vilič Klenovšek za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja,
3.6 Jasmina Orešnik Cunja za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja kakovosti v izobraževanju odraslih,
3.7 dr. Nevenka Bogataj za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja splošnega neformalnega izobraževanja, še posebej študijskih krožkov in programe usposabljanja in spopolnjevanja trajnostnega razvoja,
3.8 dr. Anita Jug Došler za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja splošnega neformalnega izobraževanja, še posebej programov za nekatere posebne ciljne skupine kot so npr. priseljenci, begunci in Romi, ter programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja samostojnega učenja,
3.9 mag. Margerita Zagmajster za splošne programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja e-izobraževanja,
3.10 Darijan Novak za splošne programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja uporabe multimedijev v izobraževanju.

Komisija je bila imenovana za dobo štirih let.

 Komisija ACS za priznavanje že pridobljenega znanja (pdf, 85KB) 
Vloga za priznavanje

Obrazci za komisijo
Samoučenje je, trdno verjamem, edino resnično učenje.
(Isaac Asimov)
  
© 2003-2021 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.06.2021, 10:28
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti