Komisija ACS za priznavanje že pridobljenega znanja

Direktori Andragoškega centra Slovenije je 30. marca 2019 na podlagi 6., 15. in 16. člena Pravilnika o priznavanju že pridobljenega znanja udeležencem v programih usposabljanja in spopolnjevanja Andragoškega centra Slovenije imenoval Komisijo ACS za priznavanje že pridobljenega znanja v naslednji sestavi:

  1. Vera Mlinar (predsednica),
  2. mag. Zdenka Birman Forjanič (članica),
  3. 1 član/ica z liste strokovnjakov - koordinatorjev programov usposabljanja oz. spopolnjevanja, za katerega teče postopek priznavanja.

Na listo strokovnjakov - koordinatorjev programov usposabljanja oz. spopolnjevanja so bili imenovani:

3.1 Natalija Žalec, MAEd (UK), za programe usposabljanja in spopolnjevanja za PUM-O,
3.2 Neda Đorđević za splošne andragoške programe usposabljanja in spopolnjevanja,
3.3 mag. Estera Možina za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja pismenosti,
3.4 mag. Andreja Dobrovoljc za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja svetovanja v izobraževanju odraslih,
3.5 mag. Tanja Vilič Klenovšek za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja,
3.6 Jasmina Orešnik Cunja za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja kakovosti v izobraževanju odraslih,
3.7 dr. Nevenka Bogataj za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja splošnega neformalnega izobraževanja, še posebej študijskih krožkov in programe usposabljanja in spopolnjevanja trajnostnega razvoja,
3.8 Urško Pavlič za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja splošnega neformalnega izobraževanja, še posebej programov za nekatere posebne ciljne skupine kot so npr. priseljenci, begunci in Romi, ter programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja samostojnega učenja,
3.9 Darijan Novak za splošne programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja uporabe multimedijev v izobraževanju.

Komisija je bila imenovana za dobo štirih let.

 Komisija ACS za priznavanje že pridobljenega znanja (pdf, 85KB) 
Vloga za priznavanje

Obrazci za komisijo
Dotikam se prihodnosti. Učim.
(Christa McAuliffe)
  
© 2003-2022 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 11.04.2022, 09:13
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti