Pravilnik o priznavanju že pridobljenega znanja udeležencem v programih usposabljanja in spopolnjevanja ACS
 
Svet Andragoškega centra Slovenije je na 11. korespondenčni seji 16. marca 2011 sprejel Pravilnik o priznavanju že pridobljenega znanja udeležencem v programih usposabljanja in spopolnjevanja ACS.
 
Pravilnik smo v letih 2015, 2016 in 2021 prenovili in je začel veljati 11. maja 2021.

Pravilnik o priznavanju že pridobljenega znanja udeležencem v programih usposabljanja in spopolnjevanja ACS

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 27.10.2021, 20:36:15