Programi usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge v andragoškem delu

Programi usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge v andragoškem delu so programi, namenjeni spopolnjevanju strokovnjakov, ki sodelujejo pri izpeljavi in uveljavljanju razvojnih projektov ACS in njihovih rezultatov v izobraževalno prakso. Praviloma so daljši programi, namenjeni zaključenim skupinam izobraževalcev odraslih, ki želite v svoje organizacije vpeljati enega ali več razvojnih projektov, ki jih je razvil ACS.

Delimo jih na programe temeljnega spopolnjevanja in programe izpopolnjevanja.

SPLOŠNO NEFORMALNO
IZOBRAŽEVANJE
KAKOVOST
PISMENOST SVETOVANJE
VREDNOTENJE  

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 06.06.2020, 22:09:30