Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti
Poglavitni namen programa usposabljanja je ozaveščanje osebja v organizacijah, ki izobražujejo odrasle, o pomenu načrtnega umeščanja, opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih ter usposabljanje osebja za praktično izpeljevanje teh postopkov.

Več o mozaiku kakovosti najdete na spletni strani https://mozaik.acs.si/.
 

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 25.09.2020, 11:47:33