Program usposabljanja za uporabo modela za presojanje in razvijanje kakovosti POKI

Poglavitni namen izobraževalnega programa je ozaveščanje osebja v izobraževalnih organizacijah o pomenu načrtnega presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih ter usposabljanje osebja za praktično izpeljevanje samoevalvacije z uporabo modela POKI.

Več o projektu najdete na spletnem naslovu http://kakovost.acs.si.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 24.05.2022, 17:45:14