UŽU Beremo in pišemo skupaj UŽU-BIPS

Program UŽU - BIPS je podporni program, namenjen odraslim z manj kot desetimi leti šolanja, ki želijo pri učenju pomagati svojim otrokom v nižjih razredih osnovne šole. Posameznikom pomaga pri preseganju težav s pismenostjo in posledično pri dejavnejšem sodelovanju v družbi. Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.


Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 19.01.2022, 18:33:05