Programi splošnega usposabljanja in spopolnjevanja za andragoško delo

Programi andragoškega spopolnjevanja so programi, ki so namenjeni vam, izobraževalci odraslih, s katerimi bi pridobili in dopolnili svoja andragoškega znanja, se seznanili z novostmi pri delu z odraslimi, pridobili praktične spretnosti in izmenjali izkušnje.

Delimo jih v naslednje sklope:

UGOTAVLJANJE
IZOBRAŽEVALNIH POTREB
NAČRTOVANJE
IZOBRAŽEVANJA
IZPELJAVA
IZOBRAŽEVANJA
VREDNOTENJE
IZOBRAŽEVANJA
VODENJE IN
UPRAVLJANJE
SPLOŠNO O
IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 05.06.2020, 11:58:08