Razvojni projekti na področju izobraževanja izobraževalcev odraslih

Izobraževanje odraslih je področje, kjer se srečujejo strokovnjaki z najrazličnejšimi izkušnjami in znanji, kot izobraževalce odraslih pa jih povezujejo skupni cilji, in sicer težnja k enotni metodologiji dela, iskanje skupnih orodij, jezika, razvoj kompetenc, spretnosti in znanja.
 
Z vključevanjem v domače in tuje (evropske) projekte omogočamo nastanek novih razvojnih projektov in s tem domače znanje bogatimo z znanjem iz tujine.

Dosedanji projekti na področju izobraževanja izobraževalcev odraslih:

 
2018 do 2022 Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 - ESS projekt
2016 do 2018 Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 - ESS projekt
2016 do 2018 Preoblikujmo prihodnost: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce (RESHAPE the future - education and training for migrants and refugees) - mednarodni projekt
 2014 do 2016 Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v 5 evropskih državah (Shared expertice in provision of adult education in 5 European countries – SHAPE) - mednarodni projekt
 2011 do 2014 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014  - ESS projekt
 2009 do 2011 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011- ESS projekt

Izobraževalna dejavnost ACS, datum izpisa: 13.08.2022, 01:31:14