Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v IO od 2009 do 2011

Na Andragoškem centru smo jeseni 2009 podpisali pogodbo, ki nam omogoča, da bomo s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za šolstvo in šport do konca leta 2011 še povečali in obogatili svojo ponudbo usposabljanja za vse, ki delajo v omrežju izobraževanja odraslih.

Projekt Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 temelji na našem trdnem prepričanju, da so učitelji in drugi izobraževalci eden izmed najpomembnejših dejavnikov, s katerim omogočamo vseživljenjsko učenje vsemu odraslemu prebivalstvu. To svoje poslanstvo pa lahko učitelji in drugi izobraževalci bolje izpolnjujejo, če imajo dovolj možnosti, da nenehno izboljšujejo in dopolnjujejo svoje znanje.

Projekt sestavlja šest zaokroženih celot oz. podprojektov:

  1. Usposabljanje za andragoško delo,
  2. Usposabljanje za razvoj pismenosti,
  3. Usposabljanje za delovanje programa PUM,
  4. Usposabljanje za delovanje svetovalnih središč ISIO,
  5. Usposabljanje za delovanje središč za samostojno učenje in
  6. Usposabljanje za samoevalvacijo v izobraževanju odraslih.

Ob zaključku projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 smo organizirali zaključno konferenco z naslovom Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih.

Več o konferenci najdete na http://pro.acs.si/izo2011/.

O projektu si lahko preberete na spletni strani
http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=221. 
Izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovUčiti pomeni učiti se.
(Japonski pregovor)
  
© 2003-2021 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.06.2021, 10:28
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Ðorđević
Politika zasebnosti