• Za nami je uspešno izpeljana zaključna konferenca projekta ESS

    Ob zaključku projekta ESS »Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev od 2011 do 2014« smo organizirali konferenco z naslovom »Izobraževalec odraslih in njegove raznolike vloge«.
  • Mesto, kjer smo se srečali

    Konferenca, ki jo je organiziral Andragoški center Slovenije, je potekala 4. marca 2014 v Austria Trend Hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154 v Ljubljani, v veliki dvorani Janus.
  • slide-image

    Brez finančne podpore ne gre...

    Projekt sta financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«