Andragoški poklici in vloge

MENTOR/MENTORICA PRI IZOBRAŽEVANJU NA DALJAVO (tutor, e-mentor)

Kdo sem?

Večino svojega dela opravim v spletnem učnem okolju v primerih, ko izobraževanje poteka v celoti na daljavo, lahko pa tudi v kombinirali in/ali hibridni obliki. Udeležencem nudim podporo in pomoč pri opravljanju aktivnosti v spletnih učilnicah in spletnih sobah, spodbujam njihovo komunikacijo v diskusijskih forumih in klepetalnicah. Svetujem in usmerjam jih pri njihovem organiziranem samostojnem učenju. Pomagam jim odpravljati ovire, s katerimi se soočajo pri učenju. Sodelujem z učitelji, drugimi strokovnimi delavci in osebjem za informacijsko-komunikacijsko podporo pri ustvarjanju varnega in spodbudnega spletnega okolja za udeležence. 

 

Ponekod mi rečejo tudi tutor ali mentor e-izobraževanja.

USPOSOBLJEN/-A SEM ZA:

 • sodelovanje z učitelji, strokovnjaki za IKT-tehnologijo, vodjo/organizatorjem in drugimi strokovnimi delavci pri načrtovanju, organizaciji dela v spletnem učnem okolju,
 • sodelovanje pri ugotavljanju predhodnega znanja in izkušenj, ki jih imajo udeleženci pri uporabi IKT-tehnologije, 
 • prepoznavanje, koliko so se udeleženci zmožni samostojno učiti,
 • sodelovanje s svetovalci za izobraževanje odraslih pri krepitvi digitalne pismenosti in zmožnosti udeležencev za samostojno in samoregulirano učenje, 
 • sodelovanje s strokovnimi sodelavci za nudenje IKT-podpore pri načrtovanju in izpeljavi aktivnosti v spletnih učilnicah, spletnih sobah ipd.,
 • uporabo IKT-orodij pri spodbujanju skupinskega dela udeležencev ter doseganju različnih vrst izobraževalnih ciljev (forumi, wikiji, webinarji – spletni seminarji, e-učni viri idr.), 
 • sodelovanje pri izpeljavi spletnih seminarjev (webinarjev),
 • usmerjanje in spodbujanje dela v spletnih učilnicah, forumih, pri pripravi blogov, wikijev idr.,
 • ustvarjanje prijaznega in udobnega spletnega okolja in skupnosti, ki podpira in spodbuja učenje,
 • spodbujanje skupinske dinamike, ki omogoči odprto komunikacijo, aktivno sodelovanje in socialno vključenost vseh udeležencev,
 • motiviranje in vzdrževanje motivacije udeležencev med izobraževanjem,
 • sprotno spremljanje napredka udeležencev pri udejanjanju nalog in aktivnosti v spletnem učnem okolju, 
 • sodelovanje z drugimi mentorji za izobraževanje na daljavo v organizaciji in zunaj nje z namenom lastnega strokovnega razvoja,
 • sodelovanje pri vzpostavitvi in vpeljavi novih IKT-orodij za e-učenje,
 • vodenje dokumentacije, povezane z delom mentorja za izobraževanje na daljavo.