Dejavnosti andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Vrste andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Izobraževalci odraslih se lahko vključujejo v naslednje vrste usposabljanja oziroma spopolnjevanja:
  • programi splošnega usposabljanja in spopolnjevanja za andragoško delo, v katerih lahko pridobijo in izpopolnjujejo andragoška znanja, ki so vezana na andragoški cikel;
  • programi temeljnega specialističnega usposabljanja in spopolnjevanja za posebne vloge v andragoškem delu – v njih pridobijo specialistična andragoška znanja za opravljanje posebnih vlog v izobraževanju odraslih, kot so npr.: mentor študijskih krožkov, mentor v programu PUM-O, svetovalec v središču ISIO, svetovalec za kakovost, svetovalec in mentor v središču za samostojno učenje idr.;
  • v programih nadaljnjega neformalnega andragoškega spopolnjevanja lahko spopolnjujejo svoja znanja, reflektirajo svojo prakso in jo izmenjujejo z drugimi ter krepijo lastno strokovno identiteto.