Dejavnosti andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Temeljni namen

Temeljni namen dejavnosti andragoškega spopolnjevanja, ki jo razvijamo in izvajamo na Andragoškem centru Slovenije, je podpora strokovnemu razvoju izobraževalcev odraslih, in sicer v tistem delu njihove strokovne poti, ki poteka v času, ko že delujejo na področju izobraževanja odraslih ali pa delujejo na drugih področjih in se pripravljajo za vstop na področje izobraževanja odraslih.

Izobraževalci odraslih v programih usposabljanja in spopolnjevanja:
  • pridobivajo nova znanja in spretnosti za kakovostno opravljanje svojega dela;
  • izmenjujejo svoje izkušnje z drugimi ter strokovno vodeno ovrednotijo lastne prakse;
  • v strokovnih povezavah premislijo in razvijajo lastno in skupno strokovno identiteto izobraževalca odraslih.