Priznavanje znanja

Informacije in svetovanje

Nekaj temeljnih napotkov in informacij za tiste, ki želite vložiti e-vlogo za priznavanje in bi želeli imeti priznano že pridobljeno znanje, najdete v svetovalnem pripomočku za udeležence programov usposabljanja in spopolnjevanja ACS.

Da bi vam olajšali pripravo vloge, v shemi za priznavanje znanja na kratko in shematsko predstavljamo postopek priprave na priznavanje že pridobljenega znanja.
Podrobnejše informacije o postopku priznavanja že pridobljenega znanja dobite pri osebah, navedenih v vabilu na usposabljanje oz. spopolnjevanje, in tudi pri svetovalki za priznavanje že pridobljenega znanja, ki vam svetuje in pomaga pri odpravljanju morebitnih težav pri pripravi in nalaganju dokazil k e-vlogi.

Informacije in svetovanje pri pripravi e-vloge za priznavanje že pridobljenega znanja:

Neda Đorđević
Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5
1000 Ljubljana (osebno po predhodnem naročilu)
T: 01/58 42 544
E: neda.dordevic@acs.si

Naslov za oddajo e-vloge:

Neda Đorđević
Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5
1000 Ljubljana

Naslov za pritožbo na sklep Komisije ACS za priznavanje že pridobljenega znanja:

dr. Nataša Potočnik, direktorica
Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5
1000 Ljubljana