Andragoški poklici in vloge

SVETOVALEC/SVETOVALKA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH PRI UGOTAVLJANJU IN DOKUMENTIRANJU PREDHODNEGA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Kdo sem?

Odraslim nudim strokovno podporo pri ugotavljanju in dokumentiranju njihovega predhodnega znanja in spretnosti, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter pri priložnostnem učenju. Pomagam jim ugotoviti in ozavestiti, katero znanje in spretnosti že imajo, ki so jih pridobili bodisi v formalnem in neformalnem izobraževanju bodisi pri priložnostnem učenju. Usmerjam jih pri zbiranju in urejanju dokumentacije o učnih izidih, ki so jih pridobili po formalnih, neformalnih in priložnostnih poteh izobraževanja, učenja in dela. Pri tem spodbujam njihovo aktivno vlogo in jim predstavim možnosti uporabe rezultatov tega procesa pri nadaljnjem izobraževanju in razvoju kariere.

USPOSOBLJEN/-A SEM ZA:

  • spodbujanje in motiviranje odraslih, da se vključijo v proces ugotavljanja in dokumentiranja,
  • spodbujanje njihove aktivnosti pri zbiranju dokazil in druge dokumentacije,
  • svetovanje pri analizi dokumentacije,
  • vodenje odraslega skozi proces obeh faz,
  • zbiranje in urejanje dokumentacije ter presojanje o njeni ustreznosti glede na namen in cilje procesa vrednotenja,
  • predstavitev in spodbujanje uporabe sodobnih spletnih in elektronskih orodij,
  • napotitev v formalne postopke priznavanja pri pooblaščenih izvajalcih (v ocenjevanje in certificiranje),
  • predstavitev možnosti uporabe rezultatov tega procesa pri nadaljnjem izobraževanju (za lažje vključevanje v nadaljnje izobraževanje, za bolj prilagodljive načine pridobivanja temeljnih in poklicnih zmožnosti) in razvoju kariere (za nove poklicne in osebne priložnosti).