Andragoški poklici in vloge

SVETOVALEC/SVETOVALKA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH PRI VKLJUČEVANJU IN NADALJEVANJU IZOBRAŽEVANJA

Kdo sem?

Odraslim, ki se nameravajo vključiti v izobraževanje na novo oziroma nadaljevati začeto izobraževanje, nudim celostne informacije o možnostih izobraževanja v različnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programih. Odraslim pomagam pri odločanju za ustrezno izbiro programa. Spodbujam in motiviram jih za vključevanje v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja. 

USPOSOBLJEN/-A SEM ZA:

  • spodbujanje in motiviranje odraslih za vključitev v izobraževanje in za nadaljevanje izobraževanja in učenja,
  • predstavitev možnosti in strokovno podporo pri presojanju najustreznejših možnosti izobraževanja in učenja,
  • nudenje strokovne pomoči pri načrtovanju in organizaciji izobraževanja in učenja, ki vključuje pripravo načrta izobraževanja in učenja odraslega, načrta odpravljanja učnih težav in drugo,
  • pripravo in izvajanje usposabljanj za razvijanje učne zmožnosti, zmožnosti načrtovanja in razvoja kariere in podobno,
  • nudenje pomoči pri odpravljanju situacijskih, dispozicijskih in institucionalnih ovir za uspešno izobraževanje in učenje,
  • spodbujanje in motiviranje za načrtovanje in razvoj kariere ter osvetlitev možnosti razvoja kariere, ki so podprte z možnostmi izobraževanja in učenja,
  • spremljanje rezultatov svetovanja in napredka odraslega.