Andragoški poklici in vloge

SVETOVALEC/SVETOVALKA ZA KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Kdo sem?

Svetujem vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti.

 

Opravljam tudi vlogo koordinatorja različnih dejavnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v organizaciji ter po dogovoru z vodstvom, komisijo za kakovost in zaposlenimi tudi izvajam nekatere dogovorjene dejavnosti.

USPOSOBLJEN/-A SEM ZA:

 • ugotavljanje potreb po svetovanju za kakovost, ki jih imajo vodstvo, strokovni delavci, učitelji, komisija za kakovost ter udeleženci in zunanji partnerji,
 • organizacijo svetovalnega dela za kakovost (usklajevanje in priprava urnika delovanja svetovalca, zagotavljanje prostorskih pogojev, opreme),
 • načrtovanje in izpeljava animacije za uporabo storitev svetovanja za kakovost,
 • svetovanje pri opredeljevanju in nadgradnji kakovosti vizije, poslanstva, vrednot izobraževalne organizacije,
 • svetovanje pri opredeljevanju in nadgradnji standardov kakovosti izobraževanja odraslih,
 • svetovanje pri načrtovanju in izpeljavi presojanja kakovosti in vpeljavi izboljšav, 
 • načrtovanje in izpeljava internih usposabljanj in spopolnjevanj zaposlenih o vprašanjih kakovosti,
 • analitično delo pri pripravi analiz notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji,
 • vpeljavo novih metod in pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti,
 • promoviranje načinov, kako organizacija skrbi za kakovost izobraževanja odraslih in dosežkov,
 • sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi skupnih promocijskih dogodkov o svetovanju za kakovost v izobraževanju odraslih na nacionalni ravni,
 • poslovno in finančno načrtovanje (delovni načrt, finančni načrti, drugi podobni načrti, povezani s svetovalnim delom za kakovost).