Andragoški poklici in vloge

UČITELJ/UČITELJICA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Kdo sem?

Moja vloga ni zgolj prenašanje znanja. Načrtujem, usmerjam in povezujem izobraževalni proces. Vodim in usmerjam udeležence pri skupinskih in individualnih aktivnostih, namenjenih njihovemu kognitivnemu in socialnemu razvoju. Skupaj z udeleženci (so)ustvarjam varne učne skupnosti, utemeljene na zaupanju in spoštljivosti. Dobro moram poznati andragoško didaktiko, predvsem aktivne oblike in metode dela, ki ustrezajo odraslim. 

USPOSOBLJEN/-A SEM ZA:

 • spoznavanje značilnosti, izobraževalnih potreb in interesov ter predznanja udeležencev,
 • načrtovanje in izpeljavo izobraževalnega procesa,
 • sodelovanje z drugimi učitelji in strokovnimi delavci pri snovanju in izpeljavi izobraževanja,
 • pripravo in uporabo različnih učnih virov,
 • ustvarjanje učnega okolja, ki podpira in spodbuja učenje,
 • uporabo aktivnih oblik in metod dela,
 • spodbujanje refleksije udeležencev o lastni izobraževalni izkušnji,
 • vodenje in usmerjanje udeležencev pri pripravi skupinskih in individualnih izdelkov, namenjenih doseganju različnih vrst ciljev, 
 • nudenje učne in druge podpore udeležencem med izobraževanjem,
 • krepitev spretnosti udeležencev za samostojno in samoregulirano učenje,
 • krepitev motivacije manj aktivnih udeležencev, ugotavljanje vzrokov za neaktivnost in iskanje rešitev,
 • spremljanje napredka udeležencev med izobraževanjem,
 • uporabo metod preverjanja in ocenjevanja znanja, ustreznih za odrasle udeležence,
 • spremljanje in uvajanje novosti v lastno delo,
 • načrtovanje in udejanjanje lastnega strokovnega razvoja,
 • prepoznavanje in krepitev lastne strokovne identitete,
 • spremljanje zakonodaje in zakonskih sprememb ter ravnanje v skladu z njimi,
 • pripravo in vodenje dokumentacije o izobraževanju, ki je povezana z delom učitelja.