Andragoški poklici in vloge

VODJA, ORGANIZATOR/ORGANIZATORICA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Kdo sem?

Sem vozlišče številnih aktivnosti v izobraževalni organizaciji. Načrtujem in organiziram izpeljavo izobraževanja ter bdim nad njo.

 

Povezujem učitelje, strokovne delavce in udeležence. Usmerjam razvojno delo. Usklajujem svetovalno, učno in drugo podporo udeležencem. Ozaveščam o pomenu izobraževanja odraslih in animiram potencialne udeležence za vključitev. Sodelujem s partnerji v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju. Sodelujem pri presojanju in razvijanju kakovosti.

USPOSOBLJEN/-A SEM ZA:

 • ugotavljanje potreb po izobraževanju in učenju,
 • oblikovanje programske ponudbe,
 • načrtovanje in organizacijo izobraževanja,
 • ozaveščanje o pomenu izobraževanja odraslih in animiranje odraslih za vključevanje v izobraževanje,
 • izpeljavo vpisnih postopkov ter uvodnega dela z udeleženci,
 • usklajevanje dela vseh, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu,
 • načrtovanje, organizacijo in nudenje podpore udeležencem med izobraževanjem, 
 • razvojno delo v izobraževanju odraslih,
 • načrtovanje in spremljanje razvoja kadrov,
 • sodelovanje s partnerji,
 • poslovno in finančno načrtovanje dela ter poročanje o delu, 
 • presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih.