Dogodki

Nova publikacija Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje: kazalniki, standardi in merila kakovosti

Ljubljana, ACS, 11.11.2022

Publikacija obravnava pomembno in aktualno področje IO – izobraževanje na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje. Kot je na LPoIO povedala dr. Tanja Možina, ena od avtoric in urednica publikacije, gre za prvi poskus oblikovanja standardov in kazalnikov za to področje izobraževanja. Evalvacije IO na daljavo so namreč pokazale, da če teh oblik izobraževanja ne izvajamo kakovostno in če pri njihovem načrtovanju in izvajanju ne upoštevamo značilnosti različnih ciljnih skupin odraslih, lahko prispevamo k temu, da se bo razkorak med vključenimi in tistimi, ki se sploh ne vključujejo, še večji. Tudi to je eno od izhodišč, ki so vodila k pripravi te publikacije.

Več o dogodku si lahko preberete v prispevku v e-Novičkah.