Dogodki

Usposabljanje notranjih mentorjev pri Slovenskih železnicah

Ljubljana, Slovenske železnice, 15.02.2024

Tudi v letošnjemu letu nadaljujemo z usposabljanji notranjih mentorjev pri Slovenskih železnicah. 15. februarja smo izpeljali delavnico Priprava na dinamično in interaktivno usposabljanje.

Udeleženci so se usposobili za pripravo programov usposabljanja, ki bodo temeljili na potrebah dela na SŽ in na potrebah udeležencev, dobili so napotke, kako izdelati scenarij dinamičnih in interaktivnih učnih ur (učni načrt) in pripraviti učinkovite učne pripomočke za podporo izvedbe usposabljanja.