Knjižna polica

Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  dr. Tanja Možina, Sonja Klemenčič, dr. Marko Radovan
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2022
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Monografske publikacije
 • Vrsta izdaje:
  Tiskana izdaja, Elektronska izdaja

Opis

Temeljni namen publikacije je osvetliti pomembne vidike kakovosti načrtovanja in izpeljave izobraževanja odraslih, ki poteka bodisi v celoti na daljavo bodisi kombinirano in/ali hibridno.

Glede na to da številni izvajalci izobraževanja odraslih uporabljajo pristop za presojanje in razvijanje kakovosti, ki smo ga razvili v izobraževanju odraslih, smo tudi novo zbirko kazalnikov kakovosti zasnovali tako, da je skladna s tem pristopom. Kazalnike, standarde in merila kakovosti smo pripravljali z mislijo na izobraževanje odraslih, vendar so predlagane rešitve v marsičem generične in uporabne za vsa področja vzgoje in izobraževanja.

Publikacija vabi k strateškemu premisleku, ali sploh in če, za kakšne namene in kako v izobraževalno organizacijo vpeljati izobraževanje na daljavo, kombinirano in/ali hibridno izobraževanje. Prav tako publikacija vabi k strateškemu razmisleku, ali okoliščine in pogoji, v katerih deluje izobraževalna organizacija, sploh omogočajo vpeljavo teh oblik izobraževanja. Naj vam bo publikacija v pomoč pri razmisleku o tem, na kaj vse moramo biti pozorni, ko se odločimo, da bodo te oblike izobraževanja postale del izobraževalne ponudbe izobraževalne organizacije.