Knjižna polica

Prikaz dosežkov in razvojnih izzivov izobraževalne dejavnosti Andragoškega centra Slovenije - Izhodišča za oblikovanje nove zasnove andragoškega spopolnjevanja

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  mag. Zdenka Birman Forjanič, Neda Đorđević, Sonja Klemenčič, mag. Tanja Vilič Klenovšek, dr. Tanja Možina, Jasmina Orešnik Cunja, Natalija Žalec
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2008
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Raziskovalna oz. evalvacijska poročila, študije, analize
 • Vrsta izdaje:
  Elektronska izdaja

Opis