Knjižna polica

Rezultati raziskave o fluktuaciji usposobljenih svetovalcev za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  dr. Tanja Možina
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2014
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Raziskovalna oz. evalvacijska poročila, študije, analize
 • Vrsta izdaje:
  Elektronska izdaja

Opis

V tej separatni študiji smo, izhajajoč iz skupne zasnove, metodologijo prilagodili za obravnavo fluktuacije usposobljenih svetovalcev za kakovost  izobraževanja odraslih in razlogov za fluktuacijo. Iskali smo odgovore na naslednja temeljna vprašanja:

 • Ali imamo za izvajanje svetovanja za kakovost izobraževanja odraslih dovolj usposobljenih svetovalcev za kakovost?
 • Kolikšen je obseg fluktuacije med usposobljenimi svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih  – ali je v  pričakovanem obsegu, je večji ali manjši?
 • Kateri so najpogostejši vzroki za fluktuacijo med usposobljenimi svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih?
 • Kako lahko vplivamo na zmanjšanje fluktuacije z odpravljanjem tistih vzrokov za fluktuacijo, na katere lahko vplivamo?
 • Na kolikšen delež fluktuacije lahko v prihodnje računamo in zato pravočasno načrtujemo in izpeljujemo usposabljanje novih svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, da ne bi prihajalo do motenj v izvajanju dejavnosti svetovanja za kakovost v izobraževalnih organizacijah?