Programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih

Osnovni podatki

 • Leto nastanka:
  2019
 • Leto prenove:
  2019
 • Trajanje:
  16 PU

Opis

Udeleženci se seznanijo z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja, pridobijo splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu, spoznajo uporabo različnih etodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih, spoznajo značilnosti in posebnosti medkulturnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik ter preizkusijo metode dela, ki so primerne za delo z odraslimi v situacijah pogojenih zaradi medkulturnih razlik.Usmerjevalni cilji

Udeleženci:

 • se seznanijo z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja,
 • pridobijo splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu,
 • so pozitivno naravnani do drugih kultur in kulturne raznolikosti ter odprti do medkulturnega učenja in ljudi iz drugih kultur,
 • pridobijo novo znanje o kulturah in kulturnih praksah,
 • so zmožni zavzemanja empatije in perspektive drugega: poslušanje, opazovanje in interpretiranje,
 • se usposobijo na področju obvladovanja medkulturnih kompetenc, ki pripomorejo k medkulturnemu dialogu in gradijo multikulturalizem.


Operativni cilji

Udeleženci:

 • okrepijo medkulturne kompetence in medkulturni dialog,
 • spoznajo uporabo različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih,
 • spoznajo značilnosti in posebnosti medkulturnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik,
 • preizkusijo metode dela, ki so primerne za delo z odraslimi v situacijah pogojenih zaradi medkulturnih razlik,
 • sodelujejo v medsebojni izmenjavi izkušenj, mnenj in primerov dobre prakse, ki so vezane na andragoško delo v medkulturnem okolju,
 • se usposobijo za učinkovito in ustrezno komunikacijo v medkulturnih situacijah glede na posameznikovo medkulturno znanje (npr. samozavedanje, razumevanje in poznavanje medkulturnih razlik).