Projekti in naloge

Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v petih evropskih državah (Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries – SHAPE) – mednarodni projekt

Časovni okvir od septembra 2014 do avgusta 2016
Financer Program Erasmus+, KA2
Oseba za stik dr. Tanja Možina T: 01 5842 577 E: tanja.mozina@acs.si
Namen

Glavni namen projekta je bil izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks v izobraževanju odraslih med partnerskimi državami. 

Cilji

Cilji v projektu so bili:

 • razvoj novih vsebin, 
 • zagotavljanje novih metodologij, metod, orodij in praks v poklicnem izobraževanju odraslih ter
 • vpeljevanje vsebin projekta SHAPE na nacionalno raven.
Opis

Partnerji:
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – KEUDA, Finska (vodilni partner)

Andragoški center Slovenije – ACS, Istituto Formazione Operatori Aziendali – IFOA, Italija, Mångkulturella Finska folkhögskolan, Tietgen, Danska, GIP EFTLV, Francija

V projektu je bilo načrtovanih pet mednarodnih izobraževalnih srečanj, ki so jih gostile sodelujoče partnerske države o naslednjih temah:

 • usposabljanje izobraževalcev odraslih – profesionalni razvoj osebja v izobraževanju odraslih (Slovenija),
 • strokovna usposobljenost v visokošolskem izobraževanju, implementacija v izobraževanju odraslih (Danska),
 • zagotavljanje kakovosti v izobraževanju odraslih (Italija),
 • ključne kompetence in podjetništvo (Francija),
 • kompetenčno zasnovane poklicne kvalifikacije kot učinkovit način za zagotavljanje poklicnega izobraževanja za odrasle ter programi spopolnjevanja za mlajše odrasle (Finska).

 

Petdnevni seminarji so bili namenjeni predvsem temu, da je vsaka država predstavila stanje in dobre prakse na obravnavanem področju. Na podlagi evidentiranja dobrih praks so bili pripravljeni predlogi, kako bi jih bilo mogoče implementirati na področje izobraževanja odraslih tudi v drugih partnerskih državah.

Dosežki
 • Pet izpeljanih seminarjev, namenjenih izmenjavi dobrih praks na obravnavanih strokovnih področjih,
 • pripravljene analize stanja, ki obravnavajo tematiko posamičnega seminarja, s predstavljenimi primeri dobrih praks za posamično državo,
 • strokovni prispevek s predstavitvijo ugotovitev, dobrih praks in priporočili za vpeljavo identificiranih dobrih praks v lastno delo,
 • poglobljen analitičen dokument z naslovom Najboljše in nadaljnje prakse v poklicnem izobraževanju odraslih v petih evropskih državah.