Dogodki

Izpeljali smo delavnico o medkulturnih kompetencah

Ljubljana, ACS, 26.03.2024, 27.03.2024

Konec marca smo na ACS izpeljali delavnico z naslovom Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih

Delavnice, ki smo jo izpeljali že četrič, se je udeležilo 15 strokovnih delavcev, ki so želeli svoje znanje nadgraditi tudi na tem področju. Z vsebino in izpeljavo spopolnjevanja so bili na splošno zelo zadovoljni, teme v programu in organizacijo spopolnjevanja so ocenili s povprečno oceno 4,8 (na 5-stopenjski lestvici). Med sporočili so zapisali, da bi izobraževanje priporočili tudi drugim in da si želijo še več podobnih delavnic, posebej pa so pohvalili predavatelje v programu.