Knjižna polica

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022 - Poročilo o spremljanju

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  mag. Zdenka Birman Forjanič, Neda Đorđević, mag. Karmen Rajar
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2023
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Raziskovalna oz. evalvacijska poročila, študije, analize
 • Vrsta izdaje:
  Elektronska izdaja

Opis

V dokumentu podrobneje predstavljamo delo, ki smo ga opravili in vam v branje ponujamo poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022. 

 

Razdelili smo ga v 5 glavnih poglavij: na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov o udeležencih in o zadovoljstvu z izpeljanimi programi, v nadaljevanju pa analiziramo podatke o vključenih udeležencih in izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. V osrednjem, tretjem poglavju glede na različne vire financiranja (javni, projekti ESS, mednarodni in tržni viri) podrobneje predstavimo izpeljane programe usposabljanja in spopolnjevanja in analizo evalvacijskih vprašalnikov. V okviru strokovne in IKT podpore izobraževalni dejavnosti ACS izpostavimo naloge, ki smo jih realizirali v okviru letnega delovnega načrta.

 

V sklepnem poglavju povzemamo temeljne ugotovitve poročila, opravljen pa je bil tudi razmislek glede predlogov in možnosti za nadaljnji razvoj na posameznih nalogah, ki jih opravljamo.